Wyś. podgl. na żywo

zdjęcie

Określanie, czy obrazy mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli lub [Twórczy wygląd].

  1. MENU → (Fotografowanie) → [Wyśw. fotograf.][Wyś. podgl. na żywo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Efekt ustaw. Wł.:
Wyświetlanie podglądu na żywo w warunkach zbliżonych do tego, jak będzie wyglądało zdjęcie po zastosowaniu wszystkich ustawień. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia, sprawdzając rezultaty na ekranie podglądu.
Efekt ust. Wył.:
Wyświetlanie podglądu na żywo bez efektów kompensacji ekspozycji, balansu bieli lub [Twórczy wygląd]. Przy tym ustawieniu można łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
Podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspoz. ręczna].
Po wybraniu opcji [Efekt ust. Wył.] na ekranie Live View będzie widoczna ikona (VIEW).

Uwaga

  • W przypadku nagrywania filmów w trybie fotografowania, ustawienia rejestrowania będą odzwierciedlone w podglądzie na żywo, nawet jeśli w pozycji [Wyś. podgl. na żywo] wybrano ustawienie [Efekt ust. Wył.].
  • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ust. Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.