SteadyShot (film)

film, zwolnione i szybkie tempo

Włącza funkcję [SteadyShot] podczas nagrywania filmów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Stabiliz. obrazu][SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Aktywny:
Zapewnia mocny efekt SteadyShot.
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Uwaga

  • W przypadku korzystania ze statywu itp. należy koniecznie wyłączyć funkcję SteadyShot, ponieważ może ona być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu podczas rejestrowania obrazu.
  • Jeśli zmienisz ustawienie na [SteadyShot], kąt widoku zmieni się.
  • W następujących sytuacjach w pozycji [SteadyShot] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.]:
    • Nagrywanie zwykłych filmów: w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] wybrano ustawienie [120p]/[100p]
    • Nagrywanie w zwolnionym tempie/nagrywanie w szybkim tempie: w pozycji [Liczba kl. na sek.] wybrano ustawienie [120fps]/[100fps]