Tryb fotograf. (zdjęcie): Ekspoz. ręczna

zdjęcie

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.

 1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb fotografowania.
 2. MENU(Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Ekspoz. ręczna].
 3. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki lub wartość przysłony, po czym obróć pokrętło sterowania, aby wybrać wartość.
  • W trybie ręcznej ekspozycji w pozycji [ISO] można również ustawić opcję [ISO AUTO]. Wartość czułości ISO zmienia się automatycznie, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej wartości przysłony i ustawionego czasu otwarcia migawki.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono opcję [ISO AUTO], wskaźnik czułości ISO będzie migał, jeżeli ustawiona wartość jest nieodpowiednia do uzyskania właściwej ekspozycji. Jeżeli tak się stanie, zmień czas otwarcia migawki lub wartość przysłony.
  • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono inną opcję niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji korzystając z opcji MM (pomiar ręczny)*.

   W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.

   W stronę -: Obraz ulega przyciemnieniu.

   0: Odpowiednia ekspozycja po analizie przeprowadzonej w aparacie.

   *Wskazuje wartość poniżej/powyżej odpowiedniej ekspozycji.

 4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Wskazówka

 • Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (Liczba F) bez zmiany ustawionej wartości ekspozycji (Przesunięcie ręczne). Przypisz funkcje [Blokada AEL] lub [Przełącz.AEL] do wybranego przycisku za pomocą ustawień przycisków własnych, a następnie obróć pokrętłem sterowania, jednocześnie naciskając ten przycisk.

Uwaga

 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.