Informacja o prywat.

Wyświetlanie ekranu powiadomienia o prywatności.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Informacja o prywat.].