Znajdowanie funkcji w MENU

Wyświetlane opcje MENU zależą od trybu rejestrowania obrazu. Tryby w tabeli poniżej, w których są wyświetlane poszczególne opcje MENU, są oznaczone ikonami zdjęcie/film/S&Q.

Ilustracja przedstawiająca tryby fotografowania i tryby nagrywania filmu

zdjęcie: ta opcja menu jest wyświetlana, gdy jako tryb rejestrowania obrazu ustawiono jeden z trybów fotografowania (A).

film, zwolnione i szybkie tempo: ta opcja menu jest wyświetlana, gdy jako tryb rejestrowania obrazu ustawiono jeden z trybów filmowania (B).

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo: ta opcja menu jest wyświetlana, gdy jako tryb rejestrowania obrazu ustawiono jeden z trybów fotografowania (A) lub jeden z trybów filmowania (B).

Karta (Fotografowanie)

Karta (Ekspozycja/Kolor)

Karta (Ostrość)

Karta (Odtwarzanie)

Karta (Sieć)

Karta (Ustawienia)

*Tylko w przypadku niektórych modeli

Karta (Moje menu)

Uwaga

  • Kolejność, w jakiej są tu omówione karty menu, różni się od faktycznej kolejności wyświetlenia.