Skala zoomu

Skala zoomu zmienia się w zależności od wybranego rozmiaru obrazu.

Przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu]

Roz. obrazu JPEG Tylko intel.zoom Wyr.zoom obr. Zoom cyfrowy
L: 20M - Ok. 2× Ok. 4×
M: 10M Ok. 1,4× Ok. 2,8× Ok. 5,6×
S: 5.0M Ok. 2× Ok. 4× Ok. 8×