WYŁĄCZ z monit.

Ustawianie, czy zasilanie wyłączy się po zamknięciu monitora, gdy skierowany jest on do wewnątrz.

  1. MENU → (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][WYŁĄCZ z monit.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ. zasilania:
Zasilanie wyłączy się po zamknięciu monitora, gdy skierowany jest on do wewnątrz.
Nie WYŁ. zasil.:
Zasilanie nie wyłączy się po zamknięciu monitora, gdy skierowany jest on do wewnątrz.

Wskazówka

  • Gdy chcesz nadal rejestrować obrazy przy zamkniętym monitorze skierowanym do środka, na przykład podczas wykonywania zdjęć interwałowych lub nagrywania filmu, w pozycji [WYŁĄCZ z monit.] ustaw opcję [Nie WYŁ. zasil.].