Syg.aud.(poc./kon.)

Ustawianie, czy aparat sygnalizuje dźwiękowo moment uruchamiania i wyłączania.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja dźwięku][Syg.aud.(poc./kon.)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Moment uruchamiania i wyłączania aparatu jest sygnalizowany dźwiękowo.
WYŁ.:
Moment uruchamiania i wyłączania aparatu nie jest sygnalizowany dźwiękowo.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Tryb cichy] jest ustawiona opcja [WŁ.], w pozycji [Syg.aud.(poc./kon.)] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].