Ust. wyjścia HDMI (film)

Ustawianie wyprowadzania sygnału wideo i audio do zewnętrznego rejestratora / zewnętrznego odtwarzacza podłączonego przez HDMI podczas nagrywania filmu.
Do przesyłania filmów 4K należy używać najwyższej jakości kabla HDMI High Speed (sprzedawany oddzielnie).

  1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Ust. wyjścia HDMI] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Nośnik zapisu wyj.HDMI:
Ustawianie, czy filmy mają być nagrywane na karcie pamięci w aparacie podczas przesyłania HDMI, czy też nie.
[WŁ.]: Nagrywanie filmów na karcie pamięci znajdującej się w aparacie i równoczesne wysyłanie ich do urządzenia podłączonego przez HDMI.
[WYŁ.(tylko HDMI)]: Filmy nie są nagrywane na karcie pamięci aparatu i wysyłane są tylko do urządzeń podłączonych przez HDMI.
Rozdzielczość wyjścia:
Ustawianie rozdzielczości obrazu wysyłanego do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono [WŁ.]. ([Automatyczne]/[2160p/1080p]/[1080p]/[1080i])
Ust.wyj.4K (tylko HDMI):
Ustawianie liczby klatek i głębi koloru filmu 4K wysyłanego do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono [WYŁ.(tylko HDMI)]. ([30p 8bit]/[25p 8bit]/[24p 8bit])

Uwaga

  • Podczas rejestrowania w zwolnionym tempie/szybkim tempie film 4K nie jest wysyłany do podłączonego urządzenia zgodnego z formatem 4K.
  • Gdy w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] ustawiono opcję [WYŁ.(tylko HDMI)], w pozycji [Wyśw. info. HDMI] tymczasowo zostanie ustawiona opcja [Wyłączone].
  • Przy ustawieniu [WYŁ.(tylko HDMI)] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] licznik nie posuwa się naprzód (rzeczywisty czas nagrywania nie jest obliczany), gdy film jest nagrywany na zewnętrznym rejestratorze/odtwarzaczu.
  • W przypadku rejestrowania filmów 4K przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] w sekcji [Ust. wyjścia HDMI], jeśli jednocześnie jest nagrywany film proxy, filmu tego nie można wysłać do urządzenia podłączonego przez HDMI. Aby wysyłać filmy przez HDMI, wybierz w pozycji [Nagryw. proxy] ustawienie [WYŁ.]. (Na tym etapie, jeśli w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono inną wartość niż [24p], obraz nie będzie wyświetlany na monitorze aparatu).
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i korzystaniu z połączenia HDMI występują ograniczenia w przypadku poniższych funkcji.
    • Rozpoz. ob. w AF
    • Pr. tw. w pom. wiel.