Strumieniowe przesyłanie na żywo obrazu i dźwięku (Przes. str. USB)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Do aparatu można podłączyć, na przykład, komputer i wykorzystywać obraz i dźwięk z aparatu w serwisach strumieniowego przesyłania na żywo i konferencji internetowych. Wybierz wcześniej MENU (Ustawienia) → [USB][Tryb połączenia USB][Wybr. po podł.] lub [Przes. str. USB].

 1. Podłącz aparat do komputera lub innego urządzenia przewodem USB.

  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str. USB:Gotow.] i aparat przełączy się w tryb gotowości do przesyłania strumieniowego.

  • Jeżeli w pozycji [Tryb połączenia USB] ustawiono [Wybr. po podł.], wybierz [Prz.st.na żywo (Prz.str.USB)] na ekranie wyboru trybu połączenia USB.
  • Użyj kabla lub adaptera zgodnego z gniazdem w podłączanym urządzeniu.
 2. Rozpocznij przesyłanie strumieniowe w serwisie strumieniowego przesyłania na żywo/konferencji internetowych.

  Na ekranie aparatu pojawi się informacja [Przes. str. USB:Wysył.].

  • Aby wyjść z trybu [Przes. str. USB], wyłącz zasilanie aparatu lub odłącz przewód USB.

Wskazówka

 • Przypisanie [Ust. prezen. prod.] lub [Rozmywanie tła] do [Ust. Prz. Własne] pozwala korzystać z tych funkcji nawet podczas przesyłania strumieniowego przez USB.
 • Format danych przesyłanych strumieniowo jest następujący.
  • Format wideo: MJPEG
  • Rozdzielczość: HD720 (1280 × 720)
  • Szybkość klatek: 30 kl/s / 25 kl/s
  • Format audio: PCM, 48 kHz, 16-bitowy, 2-kanałowy
 • Podczas przesyłania strumieniowego przez USB aparat jest zasilany z komputera. Jeżeli chcesz zużywać możliwie jak najmniej energii komputera, ustaw w pozycji [Zasilanie USB] opcję [WYŁ.].
 • Gdy używasz mikrofonu zewnętrznego, możesz zminimalizować opóźnienie między głosem a ruchami ust, podłączając mikrofon do wejścia (mikrofon) aparatu.

Uwaga

 • Podczas przesyłania strumieniowego przez USB w aparacie na stałe jest ustawiony tryb nagrywania filmu niezależnie od trybu rejestrowania obrazów ustawionego przed uruchomieniem przesyłania strumieniowego.
 • W trybie [Przes. str. USB] nie można wykonywać poniższych czynności.
  • Przejście do ekranu odtwarzania
  • Funkcje sieciowe (zdalne sterowanie z komputera, zdalne sterowanie ze smartfona itp.)
 • W trakcie [Przes. str. USB] poniższe funkcje są niedostępne.
  • Nagrywanie strumieniowego materiału wideo
  • Operacje na ekranu menu
  • Przechwytywanie niestandardowego balansu bieli
  • Profil zdjęcia
  • Czas rozp. osz. ener.
  • Auto. WYŁ. monit.
 • W zależności od temperatury otoczenia, środowiska łączności Wi-Fi i warunków użytkowania przed rozpoczęciem przesyłania strumieniowego, temperatura wewnętrzna aparatu może wzrosnąć, a czas dostępny na przesyłanie strumieniowe może ulec skróceniu.