Dotykowe rejestrowanie obrazów (Zdj. dotykowe)

Opisywany aparat automatycznie ustawia ostrość w dotkniętym punkcie i rejestruje zdjęcie. Ustaw wcześniej w pozycji MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.].

 1. Wybierz MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.][Zdj. dotykowe].
 2. Dotknij obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość.

  Aparat ustawia ostrość na dotkniętym obiekcie i rejestrowane jest zdjęcie.

Wskazówka

 • Dotknięciem monitora można uruchamiać poniższe funkcje rejestrowania obrazu:
  • Rejestrowanie zdjęć seryjnych przy użyciu migawki dotykowej
   Gdy w pozycji [Tryb pracy] ustawiono [Zdjęcia seryjne], zdjęcia seryjne można rejestrować dotykając monitora.

Uwaga

 • Funkcja [Zdj. dotykowe] jest niedostępna w następujących sytuacjach:
  • Podczas nagrywania filmów
  • W przypadku nagrywania filmów w zwolnionym/szybkim tempie
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna]
  • Przy ustawieniu [Punktowy]/[Rozszerz punkt.] w pozycji [Obszar ostrości]
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego
  • Podczas korzystania z funkcji [Wyr.zoom obr.]
 • Po przełączeniu trybu ostrości na [Ostrość ręczna] przy ustawieniu [Zdj. dotykowe] w pozycji [Fun. dot. podczas fot.], wartość ustawienia w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] zmieni się na [Ostr. dotykiem].