Oglądanie obrazów na telewizorze za pośrednictwem kabla HDMI

Aby móc oglądać na telewizorze obrazy zapisane w opisywanym produkcie, niezbędny jest kabel HDMI (sprzedawany oddzielnie) oraz telewizor wyposażony w gniazdo HDMI. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odpowiednim telewizorem.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połącz gniazdo HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  Należy używać kabla HDMI zgodnego z gniazdem micro jack HDMI typu D opisywanego produktu i gniazdem HDMI telewizora.

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.

  Obrazy zapisane przy użyciu urządzenia pojawią się na ekranie telewizora.

 5. Wybierz obraz stronami prawo/lewo pokrętła sterowania.
  • Monitor opisywanego aparatu nie jest podświetlony na ekranie odtwarzania.
  • Jeżeli ekran odtwarzania nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

Uwaga

 • Nie należy łączyć urządzenia oraz sprzętu do podłączenia przy pomocy łączy wyjściowych. Może to spowodować usterkę.
 • Czasami sprzęt dołączony do urządzenia może nie działać prawidłowo. Na przykład może nie działać wyjście wideo lub audio.
 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI lub oryginalnego przewodu Sony.
 • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora, wybierz kolejno MENU (Ustawienia)[Wyjście zewn.][Rozdzielcz. HDMI][2160p/1080p], [1080p] lub [1080i] w zależności od podłączanego telewizora.
 • W przypadku sygnału HDMI i przełączenia filmu z trybu obrazu 4K do jakości obrazu HD lub odwrotnie, albo zmiany szybkości klatek odtwarzanego filmu lub trybu koloru, obraz może zniknąć z ekranu. Nie jest to usterka.
 • Gdy w pozycji [Nagryw. proxy] w sekcji [Ustawienia proxy] wybrano ustawienie [WŁ.], obrazy nie mogą być wysyłane do urządzenia HDMI podczas nagrywania filmu 4K.
 • Jeżeli opisywany produkt reaguje w sposób niepożądany na sygnały z pilota telewizora, wybierz MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].