Wybór metody ustawiania ostrości (Tryb ostrości)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Tryb ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Pojedynczy AF (tylko podczas fotografowania):
Opisywany produkt blokuje ostrość po zakończeniu procedury ustawiania ostrości. Używaj tej opcji, gdy obiekt się nie porusza.


Ciągły AF (tylko podczas filmowania)
Aparat stale ustawia ostrość podczas nagrywania filmu.


Ostrość ręczna:
Ręczne ustawianie ostrości. Jeżeli nie można uzyskać ostrości na danym obiekcie przy użyciu autofokusu, należy skorzystać z funkcji [Ostrość ręczna].


Wskaźnik ostrości

(zapalony):
Obiekt jest ostry i ostrość jest zablokowana.

(miga):
Obiekt nie jest ostry.

Obiekty, na których trudno ustawić ostrość w trybie autofokusu

 • Ciemne i dalekie obiekty
 • Obiekty o słabym kontraście
 • Obiekty za szkłem
 • Szybko poruszające się obiekty
 • Odbite światło lub lśniące powierzchnie
 • Migające światło
 • Obiekty oświetlone od tyłu
 • Systematycznie powtarzające się wzory, na przykład fasada budynku
 • Obiekty w obszarze ostrości o różnych odległościach ogniskowania

Wskazówka

 • Po ustawieniu ostrości na nieskończoność w trybie [Ostrość ręczna] upewnij się, że ostrość jest ustawiona na wystarczająco odległym obiekcie, sprawdzając obraz na monitorze.

Uwaga

 • W trybie filmowania dostępne są tylko opcje [Ciągły AF] i [Ostrość ręczna].