Lista ikon na monitorze

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane na ilustracjach mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Opisy podano poniżej symboli ikon.

Ikony na ekranie rejestrowania obrazów

Wygląd ekranu w trybie ekranu

 1. Tryb fotografowania/Rozpoznawanie ujęcia
  Tryb fotografowania
  Ikona Rozpoznanie sceny (Ruch)
 2. Ustawienia aparatu
  NO CARD
  Stan karty pamięci
  100/1h30m
  Pozostała liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć / Dostępny czas nagrywania filmów
  Zapisywanie danych / Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5M / 4.2M / 3.7M
  Rozmiar obrazu zdjęć
  J-X.FINE J-FINE J-STD
  Jakość JPEG
  XAVC S 4K XAVC S HD
  Format plików filmowych
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Szybkość klatek filmów
  Ustawienie zapisu filmów
  Nagryw. proxy
  4:2:0 8bit
  Próbkowanie kolorów i głębia bitowa filmów
  120fps 100fps 60fps 50fps 30fps 25fps 15fps 12fps 8fps 6fps 4fps 3fps 2fps 1fps
  Szybkość klatek przy rejestrowaniu filmów w zwolnionym tempie / szybkim tempie
  SteadyShot wył./wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Tylko intel.zoom/Wyr.zoom obr./Zoom cyfrowy
  Zdalne sterowanie z komputera
  Jasne monitorow.
  Tryb cichy
  Zdalne sterowanie
  Podłączono do sieci Wi-Fi / Odłączono od sieci Wi-Fi
  Brak zapisu dźwięku filmów
  Reduk. szumu wiatru włączona
  Typ as. wyś. Gamma
  Anuluj ostrość
  Anulowanie śledzenia
  Ostrość punktu
  Wykonywanie procedury [Ostrość punktu]
  Dostępne połączenie Bluetooth / Niedostępne połączenie Bluetooth
  Uzyskiwanie informacji o lokalizacji / Informacji o lokalizacji nie można uzyskać
  Tryb samolotowy
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  Plik bazy danych zapełniony / Błąd pliku bazy danych
  Tryb połączenia USB (przesyłanie strumieniowe przez USB)
  Przes. str. USB : Gotow. / Przes. str. USB : Wysył.
  Stan przes. strum. USB
 3. Akumulator
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
 4. Ustawienia rejestrowania obrazów / Ikony operacji dotykowych
  Funkcja dotyku ikon
  Twórczy wygląd
  Ust. prezen. prod.
  Tryb pracy / Nagrywanie filmu z samowyzwalaczem
  Kompensacja ekspozycji
  Rozpoczęcie / zatrzymywanie nagrywania filmu
  Migawka
  Zoom
  Przełączanie trybu odtwarzania
  Dodaj Znak ujęcia 1
 5. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji
  Wskaźnik ostrości
  1/250
  Czas otwarcia migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  Rozmywanie tła
  Kompensacja ekspozycji/Pomiar ręczny
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  Czułość ISO
  Blokada AE
 6. Poradniki/inne
  Wł./wył. wybór punktu ostrości
  Informacje pomocnicze w przypadku ustawienia [Obszar ostrości]
  Anuluj ostrość
  Informacje pomocnicze dla anulowania ustawiania ostrości
  Przełącz Av/Tv
  Informacje pomocnicze dla przełączania wartości przysłony i czasu otwarcia migawki
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki
  Obszar pomiaru punktowego
  Histogram
  Poziomica cyfrowa
  STBY REC
  Gotowość do nagrywania filmu/Trwa nagrywanie filmu
  1:00:12
  Faktyczny czas nagrywania filmu (godziny: minuty: sekundy)


  Wyśw. poz. dźw.

  Format wyjściowy obrazu 4K

Ikony na ekranie odtwarzania

Ekran odtwarzania pojedynczego obrazu

Wygląd ekranu w trybie odtwarzania pojedynczego obrazu

Ekran histogramu

Wygląd ekranu w przypadku wyświetlania histogramu

 1. Podstawowe informacje
  Klasyfikacja
  Ochrona
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Poziom naładowania akumulatora
  Wyświet. jako grupę
  Z uwzględnieniem filmu proxy
  Ze Znakiem ujęcia
  Stan przesyłania do smartfona (w przypadku korzystania z funkcji [Wyb.na urz.f.i wyś.])
 2. Ustawienia aparatu

  Informacje w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 3. Ikony obsługi dotykowej
  Funkcja dotyku ikon
  Przełączanie trybu rejestrowania obrazu
  Dodaj/Usuń Znak ujęcia 1
  Przejdź do pozycji Znaków ujęcia
 4. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Proporcje obrazu
  HLG
  Rejestrowanie HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Informacje na temat innych ikon wyświetlanych w tym obszarze można znaleźć w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 5. Informacje o obrazie
  Informacje o szerokości/długości geograficznej
  2022-1-1 10:37:00PM
  Data nagrania
  100-0003
  Numer folderu - Numer pliku
  C0003
  Numer pliku filmowego
  Histogram (Luminancja/R/G/B)