Standard. obsz. ostr.

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Naciśnięcie przycisku z przypisaną funkcją [Standard. obsz. ostr.] pozwala przywoływać przydatne funkcje, na przykład szybkie przesuwanie ramki ostrości itp., w zależności od ustawień obszaru ostrości.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Standard. obsz. ostr.].
  • To, co można zrobić naciśnięciem tego przycisku, zależy od ustawienia w pozycji [Obszar ostrości].

Przykłady funkcji przycisku [Standard. obsz. ostr.]

 • Naciśnięcie tego przycisku pozwala przesunąć ramkę ostrości za pomocą górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jeden z poniższych parametrów.
  • [Strefa]
  • [Punktowy: S]/[Punktowy: M]/[Punktowy: L]
  • [Rozszerz punkt.]
 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Stały środek], naciśnięcie tego przycisku w trybie autofokusu spowoduje, że aparat będzie ustawiał ostrość w środku ekranu.

Wskazówka

 • Naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Standard. obsz. ostr.], gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono [Ostrość ręczna], spowoduje, że pojawi się ekran ręcznego ustawiania ostrości.

Uwaga

 • Funkcji [Standard. obsz. ostr.] nie można ustawić na [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].