Funkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

Ilustracja przedstawiająca pasek zoomu

 1. Zakres inteligentnego zoomu ()
  Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy w pozycji [Roz. obrazu JPEG] ustawiono opcję [M] lub [S]).

 2. Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()

  Powiększanie obrazów na drodze ich obróbki z mniejszymi zniekształceniami.

  Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Zakres Zoom] opcji [Wyr.zoom obr.] lub [Zoom cyfrowy].

 3. Zakres zoomu cyfrowego ()

  Można powiększyć obrazy na drodze ich obróbki.

  Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Zakres Zoom] opcji [Zoom cyfrowy].

Wskazówka

 • Domyślne ustawienie opcji [Roz. obrazu JPEG] to [L]. Aby korzystać z inteligentnego zoomu, w pozycji [Roz. obrazu JPEG] należy zmienić ustawienie na [M] lub [S].

Uwaga

 • Funkcje Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu i Zoom cyfrowy nie są dostępne, gdy obrazy są rejestrowane w następujących warunkach:
  • W pozycji [L. kl. na sek. nagr.] ustawiono opcję [120p]/[100p].
  • Podczas rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.]
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • W przypadku korzystania z funkcji zoomu, ustawienie [Obszar ostrości] jest nieaktywne, a funkcja AF działa priorytetowo w obszarze środkowym i wokół niego.
 • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy, w pozycji [Tryb pomiaru] zablokowane jest ustawienie [Wielopunktowy].
 • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy, niedostępne są poniższe funkcje:
  • AF rozpozn. obiektu
  • Pr.tw.w pom.wiel.
  • Funkcja śledzenia