Wyśw. info. o Wi-Fi

Wyświetlanie adresu MAC funkcji Wi-Fi aparatu.

  1. MENU (Sieć) → [Wi-Fi] [Wyśw. info. o Wi-Fi].