Wyb.na urz.f.i wyś. (przesyłanie do smartfona)

Można przesyłać obrazy do smartfona, wybierając je w aparacie.

Aby sparować aparat ze smartfonem, należy wcześniej zapoznać się z częścią zatytułowaną „Parowanie aparatu ze smartfonem (Poł. ze smartfonem) ”.


Poniżej przedstawiono procedurę przesyłania obrazu aktualnie wyświetlanego w aparacie.

 1. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Wyb.na urz.f.i wyś.][Rozmiar wysył. obr.] i [Cel wysyłania] → żądane ustawienie.
 2. Na ekranie odtwarzania wyświetl obraz, który ma być przesłany.
 3. MENU (Sieć) → [Łąc./Zd.ste.PC][Wyb.na urz.f.i wyś.][Wyślij][Ten obraz].
  • Ekran [Wyślij] można także wyświetlić naciśnięciem przycisku (Wysyłanie do smartfona).
 4. Uruchom aplikację Creators’ App na smartfonie.

  Pojawi się komunikat informujący o rozpoczętym transferze.

 5. W smartfonie wybierz opcję [OK].
  Obraz zostanie przesłany do smartfona.
  • Po przesłaniu obrazu na ekranie aparatu pojawi się ikona (przesłany).
  • Można przesyłać kilka obrazów jednocześnie, wybierając inne ustawienie niż [Ten obraz] w sekcji [Wyślij].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyślij:
Wybieranie obrazów i przesyłanie ich do smartfona. ([Ten obraz] / [Wszystkie obr. w tej gr.] / [Wszystkie z tą datą] / [Przefiltrowane obrazy] / [Wiele obrazów])
 • Wyświetlane opcje zależą od wybranego w aparacie trybu wyświetlania.
 • Jeśli wybrano opcję [Wiele obrazów], zaznacz odpowiednie obrazy przy użyciu środkowej części pokrętła sterowania, po czym naciśnij MENU → [Enter].
Rozmiar wysył. obr.:
Wybieranie rozmiaru zdjęć przesłanych do smartfona. Można przesłać plik JPEG w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Cel wysyłania:
Określanie, czy do smartfona ma być przesyłany film proxy o niskiej przepływności, czy też oryginalny film o wysokiej przepływności. ([Tylko proxy]/[Tylko oryginał]/[Proxy & oryginał])
Wybór opcji [Tylko proxy] pozwala szybciej przesyłać filmy niż w przypadku przesyłania oryginalnych filmów.
Film z Shot Mark:
Wycinanie i przenoszenie fragmentu filmu o określonej liczbie sekund wokół pozycji Znaku ujęcia, stanowiącej środek. ([Wytnij do 60 s]/[Wytnij do 30 s]/[Wytnij do 15 s]/[Nie wycinaj])


Filtrowanie przesyłanych obrazów (Przefiltrowane obrazy)

Obrazy do przesłania można filtrować według poniższych kryteriów:

 • Grupa docelowa: [Ta data] / [Ten nośnik]
 • Zdjęcia/Filmy: [Wszystkie] / [Tylko zdjęcia] / [Tylko filmy]
 • Obraz doc.(Klasyfik.): []-[], []
 • Film docelowy (): [Wszystkie] / [Tyl.filmy Shot Mark]
 • Obr. docel. (chron.): [Wszystkie] / [Tylko chron. obrazy]
 • Status przesyłania *: [Wszystkie] / [Tylko nieprzesłane]

  *Obrazy przesyłane przez ich zaznaczenie na smartfonie są traktowane jak jeszcze nie przesłane.

  *Gdy w pozycji [Film z Shot Mark] wybrano inne ustawienie niż [Nie wycinaj], nawet po przeniesieniu klipu przy użyciu Znaku ujęcia, a następnie ustawieniu w filmie innego Znaku ujęcia, wszystkie Znaki ujęcia utworzą klipy, które zostaną przeniesione ponownie jako jeszcze nieprzesłane obrazy.


Dodawanie Znaku ujęcia do filmu

Dodany do filmu Znak ujęcia może być wykorzystywany przy wyborze, przesyłaniu lub edycji filmu. Aby dodać Znak ujęcia, dotknij (Dodaj Znak ujęcia 1) na ekranie podczas nagrywania lub odtwarzania filmu. Wcześniej ustaw w pozycji [Obsługa dotykowa] opcję [WŁ.].

Wskazówka

 • Aby dodać drugi Znak ujęcia (Znak ujęcia 2), użyj przycisku ustawień własnych. Znak ujęcia 1 można również dodać przyciskiem ustawień własnych. Przypisz następujące funkcje do odpowiednich przycisków i naciśnij te przyciski podczas rejestrowania lub odtwarzania filmu.
  • W przypadku dodawania Znaku ujęcia podczas nagrywania filmu: przypisz [Dodaj Shot Mark1] / [Dodaj Shot Mark2] w sekcji [Ust. Prz. Własne]
  • W przypadku dodawania Znaku ujęcia podczas odtwarzania filmu: przypisz [Dod./us. Shot Mark1]/[Dod./us. Shot Mark2] w sekcji [Ust. Prz. Własne]
 • W przypadku filmów ze Znakiem ujęcia można przejść do pozycji ze Znakiem ujęcia, dotykając ikony operacji dotykowej podczas pauzy.

Uwaga

 • W przypadku obrazów przesyłanych przez ich zaznaczenie na smartfonie, ikona (przesyłany) nie będzie wyświetlana.
 • W zależności od smartfona przesłany film może nie zostać odtworzony prawidłowo. Na przykład film może nie być odtwarzany płynnie lub może wystąpić brak dźwięku.
 • W zależności od formatu zdjęcia, filmu, filmu w zwolnionym tempie lub filmu w szybkim tempie może nie być możliwe jego odtworzenie na smartfonie.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].