Czas rozp. osz. ener.

Można ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania.

 1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ust. zasil.][Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

30 min. / 5 min. / 2 min. / 1 min.

Uwaga

 • Funkcja oszczędzania energii zostanie wyłączona w następujących sytuacjach:
  • W przypadku zasilania przez USB
  • Podczas odtwarzania pokazów slajdów
  • Przy nagrywaniu filmów
  • Po podłączeniu do komputera lub telewizora
  • Gdy w pozycji [Zd.st.prz. Bluetooth] ustawiono opcję [WŁ.]
  • Podczas przesyłania strumieniowego przez USB