Ustawianie ostrości przy użyciu obsługi dotykowej (Ostr. dotykiem)

Funkcja [Ostr. dotykiem] pozwala wybrać miejsce, w którym ostrość ma być ustawiana dotykowo. Wybierz wcześniej MENU(Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa][WŁ.].

Ta funkcja jest dostępna, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono jeden z następujących parametrów:

 • [Szeroki]
 • [Strefa]
 • [Stały środek]

 1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.][Ostr. dotykiem].

Określanie pozycji ustawiania ostrości w trybie fotografowania

W przypadku automatycznego ustawiania ostrości można określić miejsce, w którym ostrość ma być ustawiona dotykowo. Po dotknięciu monitora i określeniu miejsca należy nacisnąć przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

 1. Dotknij monitora.
  • Dotknij obiektu, aby ustawić ostrość.
  • Aby anulować dotykowe ustawianie ostrości, wystarczy dotknąć ikony (Zwalnianie ostrości dotykowej) lub nacisnąć środkową część pokrętła sterowania.
 2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  • Naciśnij przycisk migawki do oporu, aby zarejestrować obrazy.

Określanie pozycji ustawiania ostrości w trybie filmowania (Ostrość punktowa)

Aparat ustawi ostrość na dotkniętym obiekcie.

 1. Dotknij obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość, przed przystąpieniem do nagrywania lub w trakcie nagrywania.
  • Aby anulować ostrość punktową, wystarczy dotknąć ikony (Zwalnianie ostrości dotykowej) lub nacisnąć środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

 • Oprócz funkcji ostrości dotykowej dostępne są również inne poniższe operacje dotykowe.
  • Ramkę ostrości w przypadku [Rozszerz punkt.] oraz [Punktowy] można przesuwać przez przeciąganie.
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna], z funkcji powiększenia można skorzystać, stukając dwukrotnie w monitor.

Uwaga

 • Funkcja ostrości dotykowej jest niedostępna w następujących sytuacjach:
  • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna]
  • W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego