Tryb fotograf. (zdjęcie): Program Auto

zdjęcie

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].

  1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb fotografowania.
  2. MENU(Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Program Auto].
  3. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
  4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Przesunięcie programu

Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (Liczba F) bez zmiany prawidłowej ekspozycji.

Obróć pokrętło sterowania, aby dobrać kombinację wartości przysłony i czasu otwarcia migawki.

  • W trakcie obracania pokrętła sterowania, symbol „P” na ekranie zmienia się w „P*”.
  • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

  • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
  • Ustaw tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować wprowadzone ustawienie.
  • Gdy jasność ulegnie zmianie, przysłona (wartość F) i czas otwarcia migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.