Wyś.ram.rozp.ob. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie, czy ramka rozpoznania obiektu ma być wyświetlana, gdy zostały rozpoznane twarze lub oczy.

  1. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Wyś.ram.rozp.ob.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetlanie ramki rozpoznania po rozpoznaniu twarzy lub oczu.
WYŁ.:
Ramka rozpoznania nie jest wyświetlana po rozpoznaniu twarzy lub oczu.


Ramka rozpoznania twarzy

Gdy aparat rozpozna twarz, pojawi się szara ramka rozpoznania twarzy. Jeżeli rozpoznana twarz została zarejestrowana przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy], kolor ramki będzie czerwonawo-fioletowy.

Ramka rozpoznania twarzy zmienia kolor na biały po rozpoznaniu twarzy wewnątrz obszaru ostrości lub wokół niego i po wykryciu przez aparat włączonej funkcji autofokusu.


Ramka rozpoznania oka

Biała ramka rozpoznania oka pojawi się, gdy zostanie rozpoznane oko i aparat ustali, że jest możliwe automatyczne ustawianie ostrości.

Ramka rozpoznania oka jest wyświetlana w następujący sposób, gdy w pozycji [Cel rozpoznaw.] ustawiono opcję [Zwierzę ()].

Ilustracja przedstawiająca ramkę wykrywania oczu na zwierzęciu

Uwaga

  • Gdy obiekt porusza się zbyt intensywnie lub za szybko, ramka rozpoznania może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
  • Jeżeli oczy nie zostaną rozpoznane, ramka rozpoznania oka nie zostanie wyświetlona.
  • Nawet jeśli w pozycji [Wyś.ram.rozp.ob.] ustawiono opcję [WYŁ.], po naciśnięciu przycisku migawki do połowy pojawi się zielona ramka ostrości na ostrych twarzach lub oczach.