Rozmywanie tła

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Naciskając ten przycisk podczas fotografowania lub filmowania można zmienić stopień rozmycia tła

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Rozmywanie tła).
  Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uaktywnienie trybu [Rozmywanie tła] i rozmycie tła. Potem każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie stopnia rozmycia tła między ustawieniem „Nieostre” a „Wyraźne”.
  • Po naciśnięciu przycisku Zdjęcie/Film/S&Q aparat wróci do zwykłego trybu rejestrowania obrazu, a ustawienie przysłony wróci do poprzedniej wartości.

Wskazówka

 • W trybie [Rozmywanie tła] wartość przysłony zostaje zablokowana i zamiast wartości przysłony jest wyświetlana ikona (Nieostre) lub (Wyraźne). Przy widocznej ikonie (Nieostre) wartość przysłony będzie zablokowana przy szerokim kącie otwarcia. Przy widocznej ikonie (Wyraźne) wartość przysłony będzie zablokowana przy ustawieniu F5,6.

Uwaga

 • Tryb [Rozmywanie tła] zostanie anulowany, aparat powróci do zwykłego trybu rejestrowania obrazu, a ustawienie przysłony wróci do poprzedniej wartości po wykonaniu następujących operacji:
  • Wyłączenie i ponowne włączenie zasilania
  • Naciśnięcie przycisku Zdjęcie/Film/S&Q
  • Naciśnięcie przycisku MENU
  • Zmiana wartości przysłony przy użyciu pokrętła sterowania, gdy tryb rejestrowania obrazu jest ustawiony na [Priorytet przysł.] lub [Ekspoz. ręczna]
  • Kompens.eksp.
  • Wykonanie funkcji Przesunięcie programu lub Przesunięcie ręczne
 • Nawet po naciśnięciu tego przycisku nie można zmienić stopnia rozmycia, używając funkcji [Ustaw ostrość] lub [Powiększenie] w trybie [Rozmywanie tła].
 • W zależności od trybu rejestrowania obrazu i warunków rejestrowania obrazu aparat może nie uzyskać optymalnej ekspozycji ze względu na blokadę wartości przysłony w trybie [Rozmywanie tła].