Kier. odbicia monit.

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Kierunek wyświetlanych obrazów i ekranów menu można odwrócić w zależności od sposobu otwarcia i orientacji monitora.

  1. MENU (Ustawienia) → [Monitor][Kier. odbicia monit.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Zmiana kierunku wyświetlania na monitorze przez wykrycie sposobu otwarcia oraz orientacji monitora.
Odbij w poziom.:
Odbicie wyświetlanego na monitorze obrazu w poziomie podczas fotografowania.
Odbij o 180 st.:
Obracanie o 180 stopni wszystkich rodzajów wyświetlanych na monitorze informacji, takich jak obrazy i ekrany menu.
Nie odbijaj:
Kierunek wyświetlania na monitorze nie ulega zmianie.

Wskazówka

  • Naciskając kilkakrotnie przycisk, do którego przypisano funkcję [Przeł. wyś. od. monit.], można zmieniać to ustawienie w kolejności [Odbij w poziom.][Odbij o 180 st.][Nie odbijaj][Odbij w poziom.]. Gdy w pozycji [Kier. odbicia monit.] wybrano ustawienie [Automatyczne], sposób wyświetlania zostanie chwilowo przełączony, ale wartość ustawienia pozostanie [Automatyczne].

Uwaga

  • Nawet jeśli w pozycji [Kier. odbicia monit.] wybrano ustawienie [Odbij w poziom.], kierunek wyświetlania na monitorze podczas odtwarzania nie zostanie odwrócony.