ISO (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. ISO na pokrętle sterowania → wybierz żądane ustawienie.
  • Można również wybrać MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Ekspozycja][ISO].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

ISO AUTO:
Automatycznie ustawia czułość ISO.
ISO 80 – ISO 12800:
Ręczne ustawianie czułości ISO. Wybór większej liczby zwiększa czułość ISO.

Wskazówka

 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO zależą od tego, czy robione są zdjęcia, nagrywane są filmy, czy też rejestrowane są filmy w zwolnionym/szybkim tempie.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie pomiędzy 125 i 12800. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma mniejszą wartość niż 125, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na 125. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Zakres czułości ISO zależy od ustawienia [Gamma] w obszarze [Profil zdjęcia].

Uwaga

 • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [ISO] ustawiona jest opcja [ISO AUTO]:
  • [Inteligentna auto]
 • Gdy ustawiona czułość ISO ma niższą wartość niż ISO 125, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiki) może ulec zmniejszeniu.
 • Skierowanie aparatu na bardzo silne źródło światła podczas rejestrowania obrazów przy niskiej czułości ISO może spowodować, że oświetlone obszary na obrazie zostaną zarejestrowane jako czarne obszary.