Ładowanie akumulatora przy użyciu dostępnego w handlu zasilacza lub akumulatora przenośnego

Przewodu USB można używać do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak dostępny w handlu zasilacz sieciowy USB lub akumulator przenośny.

 1. Wyłącz aparat i do gniazda USB Type-C w aparacie podłącz zewnętrzne źródło zasilania.

  Lampka ładowania na aparacie (w kolorze pomarańczowym)

  Świeci: Ładowanie

  Wyłączona: Ładowanie zakończone

  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane z uwagi na temperaturę aparatu poza odpowiednim zakresem

  • Czas ładowania (pełne naładowanie): czas ładowania wynosi w przybliżeniu 150 min. (w przypadku korzystania z zasilacza o wyjściowym prądzie znamionowym 1,5 A).
  • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.
  • Po zakończeniu ładowania lampka ładowania gaśnie.
  • Jeżeli lampka ładowania zapali się, po czym od razu zgaśnie, akumulator jest w pełni naładowany.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z zasilacza używaj zasilacza o wyjściowym prądzie znamionowym 1,5 A lub wyższym.
 • W przypadku używania zasilacza sieciowego/ładowarki do akumulatorów należy korzystać z pobliskiego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania. W przypadku korzystania z urządzenia z lampką ładowania, należy pamiętać, że nie jest ono odłączone od źródła zasilania, nawet jeśli wspomniana lampka zgaśnie.
 • Po włączeniu aparatu będzie on zasilany z gniazda elektrycznego, co umożliwi jego obsługę. Akumulator nie będzie jednak ładowany.
 • Jeżeli opisywany produkt jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas akumulator laptopa będzie ulegał stopniowemu rozładowaniu. Nie pozostawiać produktu podłączonego do laptopa przez zbyt długi czas.
 • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania za pośrednictwem indywidualnie składanego komputera, przerabianego komputera lub komputera podłączonego przez koncentrator USB.
 • Aparat może nie działać prawidłowo, gdy równocześnie używane są inne urządzenia USB.
 • Przed przystąpieniem do ładowania przeczytaj także „Uwagi dotyczące akumulatora i ładowania akumulatora”.