Funkcja dotyku ikon

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Podstawowe operacje i ustawienia można wykonać, dotykając ikon wyświetlanych na ekranie zamiast przycisków.

  1. MENU → (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Funkcja dotyku ikon] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Włączanie funkcji dotykowych ikon. Można zmieniać ustawienia funkcji lub obsługiwać aparat, dotykając ikon.
WYŁ.:
Wyłączenie funkcji dotykowych ikon.

Przycisk ikon dotykowych

Gdy w pozycji [Funkcja dotyku ikon] wybrano ustawienie [WŁ.], jest wyświetlany przycisk dotykowych ikon (A). Można tymczasowo włączyć/wyłączyć funkcję ikon dotykowych, dotykając tego przycisku.

Gdy funkcja ikon dotykowych jest wyłączona, ustawień nie można zmienić dotknięciem ikon ustawień (B), a ikony operacji (C) są ukryte.

Przykład wyświetlania (przy trybie wyświetlenia [Wyśw. wsz. info.]):

  • Gdy [Funkcja dotyku ikon] jest włączona

    Ilustracja przedstawiająca ekran, gdy jest włączona jest funkcja ikon dotykowych

  • Gdy [Funkcja dotyku ikon] jest wyłączona

    Ilustracja przedstawiająca ekran, gdy funkcja ikon dotykowych jest wyłączona

(A): Przycisk ikon dotykowych

(B): Ikony ustawień

(C): Ikony operacji

Uwaga

  • Funkcja ikon dotykowych zostanie wyłączona, gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] ustawiono [WYŁ.], nawet jeśli w pozycji [Funkcja dotyku ikon] wybrano ustawienie [WŁ.]. Gdy w pozycji [Obsługa dotykowa] wybrano ustawienie [WŁ.: Tylko odtw.], z funkcji dotykowych ikon można korzystać tylko w trybie odtwarzania.