Zdjęcia seryjne

zdjęcie

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

  1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Zdjęcia seryjne].
    • Zdjęcia seryjne można również ustawić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy].