Zapisz nr seryjny (zdjęcie/film)

Zapisywanie numeru seryjnego aparatu podczas rejestrowania obrazów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Plik][Zapisz nr seryjny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Numer seryjny aparatu będzie zapisywany na obrazie.
WYŁ.:
Numer seryjny aparatu nie będzie zapisywany na obrazie.