Cel rozpoznaw. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Wybór obiektu docelowego do rozpoznania przy użyciu funkcji [Rozpoz. ob. w AF].

  1. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Cel rozpoznaw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Człowiek:
Rozpoznawanie twarzy/oczu człowieka.
Zwierzę ():
Rozpoznawanie oczu zwierzęcia.

Wskazówka

  • Aby aparat rozpoznał oczy zwierzęcia, skomponuj ujęcie w taki sposób, by oczy i nos zwierzęcia znalazły się w polu widzenia. Po ustawieniu ostrości na pysku zwierzęcia łatwiej jest rozpoznać oczy zwierzęcia.

Uwaga

  • Gdy w pozycji [Cel rozpoznaw.] ustawiono opcję [Zwierzę ()], nie można korzystać z poniższych funkcji.
    • Pr.tw.w pom.wiel.
    • Prio. zarej. twarzy
    • Rozpoznawanie oka podczas filmowania
  • Pomimo ustawienia [Zwierzę ()] w pozycji [Cel rozpoznaw.], oczu niektórych zwierząt nie będzie można rozpoznać.