Tryb cichy (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie, czy obrazy mają być rejestrowane bez dźwięków migawki lub dźwięków elektroniki, czy też nie.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Migawka/Ciche][Tryb cichy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Dźwięk migawki lub dźwięki elektroniczne nie będą generowane.
WYŁ.:
Dźwięk migawki i dźwięki elektroniczne będą generowane.

Uwaga

  • Z trybu cichego należy korzystać na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ochronę prywatności i prawa do wizerunku w przypadku danej osoby.
  • Nawet jeśli w pozycji [Tryb cichy] ustawiono opcję [WŁ.], słyszalne będą odgłosy pracy przysłony i mechanizmu nastawy ostrości.