Treść tego rozdziału

Poniższy spis treści obejmuje funkcje opisane w tym rozdziale zatytułowanym („Dostosowywanie aparatu”). Z każdej jego pozycji można przejść bezpośrednio na stronę z opisem danych funkcji.

Przypisywanie często używanych funkcji przyciskom (Ust. Prz. Własne) (zdjęcie/film)


Rejestracja często używanych funkcji w menu funkcji

Rejestracja często używanych funkcji w Moim menu

Nagrywanie filmów naciśnięciem przycisku migawki

Ustawienia monitora