Uruchamianie śledzenia za pomocą operacji dotykowych (Śl.ur. przez dot.)

Korzystając z obsługi dotykowej, można wybrać obiekt, który ma być śledzony w trybach fotografowania i filmowania.
Wybierz wcześniej MENU → (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Obsługa dotykowa] [WŁ.].

 1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.][Śl.ur. przez dot.].
 2. Dotknij na monitorze obiektu, który ma być śledzony.

  Rozpocznie się śledzenie.

Wskazówka

 • Aby anulować śledzenie, wystarczy dotknąć ikony (Zwolnienie śledzenia) lub nacisnąć środek pokrętła sterowania.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach funkcja [Śl.ur. przez dot.] jest niedostępna:
  • Podczas nagrywania filmów przy ustawieniu [120p]/[100p] w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] w sekcji [Ustawienia filmu]
  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [Nagryw. proxy] ustawiono opcję [WŁ.]
  • W przypadku ustawienia [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i wysyłania filmu przez gniazdo HDMI
  • Przy ustawieniu [Ostrość ręczna] w pozycji [Tryb ostrości].
  • W przypadku korzystania z funkcji Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy
 • Po przełączeniu trybu ostrości na [Ostrość ręczna] przy ustawieniu [Śl.ur. przez dot.] w pozycji [Fun. dot. podczas fot.], wartość ustawienia w pozycji [Fun. dot. podczas fot.] zmieni się na [Ostr. dotykiem].