Fun. dot. podczas fot.

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie operacji uruchamianej dotknięciem ekranu podczas rejestrowania obrazów.

  1. MENU (Ustawienia) → [Obsł. dotykowa][Fun. dot. podczas fot.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ostr. dotykiem:
Pozycja ostrości będzie ustawiana dotknięciem ekranu podczas rejestrowania obrazów.
Śl.ur. przez dot.:
Obiekt jest wybierany i śledzenie jest uruchamiane dotknięciem ekranu podczas rejestrowania obrazów.
Zdj. dotykowe:
Ustawianie ostrości na dotkniętym obiekcie i robienie zdjęć przez dotknięcie ekranu podczas rejestrowanie obrazów.
WYŁ.:
Wyłączanie operacji dotykowych podczas rejestrowania obrazów.