Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

Objaśnienie sposobu wkładania karty pamięci (sprzedawana oddzielnie) do aparatu. W opisywanym aparacie można używać kart pamięci SD i kart Memory Stick.

  1. Przesuń przełącznik na pokrywie akumulatora / karty pamięci, aby otworzyć pokrywę.

  2. Wsuń kartę pamięci.
    • Ustawiając ścięty narożnik, tak jak pokazano na rysunku, wsuń kartę pamięci do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce. Wsuń prawidłowo kartę pamięci. W przeciwnym razie może dojść do usterki.

  3. Zamknij pokrywkę, po czym przesuń przełącznik w stronę LOCK.

Wskazówka

  • W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w aparacie, wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu w celu zapewnienia stabilniejszego działania karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

Otwórz pokrywę karty pamięci i upewnij się, że wskaźnik dostępu (A) nie jest podświetlony, po czym delikatnie naciśnij jeden raz kartę pamięci, aby ją wysunąć.

Ilustracja przedstawiająca pozycję wskaźnika dostępu