Ust. prezen. prod.

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawienia aparatu są optymalnie skonfigurowane na przykład do nagrywania recenzji produktów. Aparat ustawia ostrość na obiektach, które są bliżej niego.

  1. Naciśnij przycisk (Ust. prezen. prod.), aby włączyć lub wyłączyć funkcję [Ust. prezen. prod.].
    Funkcję [Ust. prezen. prod.] można również włączać lub wyłączać, wybierając MENU → (Fotografowanie) → [Opcja fotograf.].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Rejestrowanie przy optymalnych ustawieniach dla recenzji produktów. W pozycji [Rozpoz. ob. w AF] w sekcji [Rozpoz. obiektu] zablokowane jest ustawienie [WYŁ.], a w pozycji [Obszar ostrości] zablokowane jest ustawienie [Punktowy: M].
WYŁ.:
Rejestrowanie w zwykłym trybie rejestrowania obrazu.

Wskazówka

  • W przypadku ustawiania ostrości na produkcie należy tak wyregulować jego pozycję w kadrze, aby znalazł się w środku monitora.
  • W przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego ramka nie jest wyświetlana w środku monitora. Wyreguluj położenie obiektu w kadrze w taki sposób, aby produkt znalazł się w środku monitora.

Uwaga

  • Nie można zmieniać ustawień funkcji [Ust. prezen. prod.] podczas nagrywania filmu.