Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu karty pamięci do aparatu i włączeniu aparatu, na ekranie jest wyświetlana liczba zdjęć, które można zarejestrować (jeśli będą wykonywane z bieżącymi ustawieniami).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.

Podane liczby dotyczą następujących warunków:

  • Używana karta pamięci marki Sony
  • Przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu] i przy ustawieniu [L: 20M] w pozycji [Roz. obrazu JPEG]. *


Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

(Jednostka: zdjęcia)

Jakość JPEG Karta pamięci SD
64 GB 128 GB
Standard 12 000 25 000
Wysoka 8 800 17 000
Bardzo wysoka 5 000 10 000

* Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej obrazów niż podano w powyższej tabeli.

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania obrazów jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.