Samow.(Pojed.)

zdjęcie

Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Samowyzwalacza 5-sekundowego/10-sekundowego należy używać, gdy chcemy znaleźć się na zdjęciu, a samowyzwalacza 2-sekundowego, gdy zależy nam na zredukowaniu drgań aparatu spowodowanych naciśnięciem przycisku migawki.

  1. Naciśnij / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Samow.(Pojed.)].
    • Tryb pracy można również ustawić, wybierając MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
    Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obraz zostanie zarejestrowany po upływie określonej liczby sekund.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Tryb ten określa liczbę sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu zarejestrowania obrazu.

Samowyzw(Pojed.): 10 s
Samowyzw(Pojed.): 5 s
Samowyzw(Pojed.): 2 s

Wskazówka

  • Naciśnij ponownie przycisk migawki lub naciśnij / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania, aby zatrzymać odliczanie samowyzwalacza.
  • Naciśnij / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania i wybierz (Zdjęcia pojedyn.), aby anulować funkcję samowyzwalacza.
  • Ustaw w pozycji [Sygnały audio (foto.)] opcję [WYŁ.], aby wyłączyć krótki sygnał dźwiękowy podczas odliczania do uruchomienia samowyzwalacza.