Pow. zoomu krok. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustaw powiększenie zoomu, które można wybrać przyciskiem dotykowym na ekranie rejestrowania obrazu lub przyciskiem, do którego przypisano funkcję [Zoom krokowy].

 1. Wybierz MENU(Fotografowanie) → [Zoom][Pow. zoomu krok.].
 2. Dodaj znaczniki wyboru przy wartościach powiększenia, które mają być używane, a następnie wybierz [OK].
  • Powiększanie przy użyciu (znacznik wyboru) można wybrać w następujących przypadkach:
   • Po dotknięciu przycisku ZOOM(Zoom) na ekranie rejestrowania obrazów
   • Po naciśnięciu przycisku ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Zoom krokowy].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Dodaj znaczniki wyboru do wartości powiększenia, które mają być używane.

x1.0/x1.5/x2.0/x4.0

Wskazówka

 • Aby wybierać powiększenie zoomu przyciskiem ustawień własnych, przypisz wcześniej funkcję [Zoom krokowy] do wybranego przez siebie przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne].

Uwaga

 • W przypadku nagrywania filmów maksymalne powiększenie może się różnić i zależy od ustawienia w pozycji [Format pliku] lub [Zakres Zoom].
  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję HD
   Wyr.zoom obr.: maksymalnie [x2.0]
   Zoom cyfrowy: maksymalnie [x4.0]
  • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję 4K
   Wyr.zoom obr.: maksymalnie [x1.5]
   Zoom cyfrowy: maksymalnie [x4.0]