Lampka NAGRYW.

Określanie, czy lampki nagrywania mają być włączane podczas nagrywania filmu.

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Lampka NAGRYW.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.
Podczas nagrywania lampka nagrywania świeci.
WYŁ.
Lampka nagrywania nie świeci podczas nagrywania.

Wskazówka

  • W pozycji [Lampka NAGRYW.] ustaw [WYŁ.], gdy odbite światło lampki nagrywania, np. w szybie, jest rejestrowane przez aparat.