Auto. pow. w MF (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. To działa w przypadku fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

  1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Auto. pow. w MF][WŁ.].
  2. MENU (Ostrość) → [Ustaw ostrość] → Wyreguluj ostrość, korzystając z górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
    • Obraz zostanie powiększony.

Wskazówka

  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić, wybierając MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Czas pow.ust.ostr.].