Wybierz kat. NAGR.

Przy ustawionej w pozycji [Nazwa katalogu] w sekcji [Ustaw. pliku/kat.] opcji [Forma standard] i przy 2 folderach lub większej ich liczbie, na karcie pamięci można wybrać folder, w którym mają być zapisywane obrazy.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Plik][Wybierz kat. NAGR.] → żądany folder.

Uwaga

  • Przy ustawieniu [Forma daty] w pozycji [Nazwa katalogu] w sekcji [Ustaw. pliku/kat.] nie można wybrać tego folderu.