Prio. zarej. twarzy (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie, czy ostrość ma być ustawiana z wyższym priorytetem na twarzach zarejestrowanych za pomocą polecenia [Rejestracja twarzy].

  1. MENU (Ostrość) → [Rozpoz. obiektu][Prio. zarej. twarzy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Ustawianie ostrości z wyższym priorytetem na twarzach zarejestrowanych za pomocą polecenia [Rejestracja twarzy].
WYŁ.:
Ustawianie ostrości bez przypisywania wyższego priorytetu zarejestrowanym twarzom.

Wskazówka

  • Aby korzystać z funkcji [Prio. zarej. twarzy], należy wprowadzić poniższe ustawienia.
    • [Rozpoz. ob. w AF] w pozycji [Rozpoz. obiektu]: [WŁ.]
    • [Cel rozpoznaw.] w pozycji [Rozpoz. obiektu]: [Człowiek]