Tryb fotograf. (zdjęcie): Priorytet przysł.

zdjęcie

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.

 1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb fotografowania.
 2. MENU(Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.][Priorytet przysł.].
 3. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło sterowania.
  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
  • Jeżeli ustawiona wartość przysłony nie jest odpowiednia, by uzyskać właściwą ekspozycję, wartość czasu otwarcia migawki na ekranie rejestrowania będzie migać. Jeżeli tak się stanie, zmień wartość przysłony.
 4. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.