Ef. gładkiej skóry (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie efektu gładkiej skóry po rozpoznaniu twarzy.

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] nie będzie wykorzystywana.
WŁ.:
Funkcja [Ef. gładkiej skóry] będzie wykorzystywana. Poziom efektu można ustawić, naciskając prawą lub lewą stronę pokrętła sterowania. ([WŁ.: Wysoki]/[WŁ.: Średni]/[WŁ.: Niski])

Uwaga

 • Ustawienie [Ef. gładkiej skóry] nie jest dostępne w przypadku korzystania z funkcji zoomu cyfrowego.
 • Funkcja [Ef. gładkiej skóry] jest niedostępna w trybie nagrywania filmu w następujących warunkach.
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], a w pozycji [Nagryw. proxy] w sekcji [Ustawienia proxy] ustawiono [WŁ.].
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku], ustawieniu [30p] w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] w sekcji [Ustawienia filmu] i przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] w sekcji [Ust. wyjścia HDMI].
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] i podczas podłączania aparatu do, na przykład, komputera.
  • Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] podczas zdalnego rejestrowania obrazów ze smartfona.
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S HD], a w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] w sekcji [Ustawienia filmu] ustawiono [120p]/[100p].
 • [Ef. gładkiej skóry] nie jest stosowany na monitorze podczas rejestrowania obrazu w trybie filmowania, gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], ale efekt ten zostanie zastosowany w odniesieniu do zarejestrowanych obrazów.