Sprawdzenie aparatu i dostarczonych elementów

Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.

  • Aparat (1)
  • NP-BX1 Akumulator (1)

  • Przewód USB Type-C (1)

  • Osłona przeciwwietrzna (1) (przymocowana do adaptera osłony przeciwwietrznej)

  • Adapter osłony przeciwwietrznej (1)
  • Osłona na obiektyw (1) (zamocowana na aparacie)

  • Przewodnik uruchamiania (1)
  • Przewodnik (1)