Ust. zwol. i szyb.

film, zwolnione i szybkie tempo

Istnieje możliwość zarejestrowania momentu, którego nie uchwycić nieuzbrojonym okiem (nagranie w zwolnionym tempie) lub zarejestrować długotrwałe zjawisko w formie skompresowanego filmu (nagranie w szybkim tempie). Można przykładowo zarejestrować dynamiczne ujęcia sportowe, moment odfrunięcia ptaka, rozkwitający kwiat, czy zmianę wyglądu chmur albo rozgwieżdżone niebo. Dźwięk nie będzie nagrywany.

 1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie.
 2. Wybierz MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb fotograf.] → i żądane ustawienie nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie (Inteligentna auto, Program Auto, Priorytet przysł., Priorytet migaw. lub Ekspoz. ręczna).
 3. Wybierz MENU (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.][Ust. zwol. i szyb.] → Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz odpowiednie ustawienie.
 4. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

L. kl. na sek. nagr.:
Wybór szybkości klatek filmu.
Liczba kl. na sek.:
Wybór szybkości klatek rejestrowanego obrazu.

 • Format nagrywanego filmu będzie zawsze taki sam [XAVC S HD] bez względu na ustawienie [Format pliku].


Szybkość odtwarzania

Szybkość odtwarzania zmienia się jak poniżej w zależności od przypisanych parametrów [L. kl. na sek. nagr.] i [Liczba kl. na sek.].

Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję NTSC

Liczba kl. na sek. L. kl. na sek. nagr.: 24p L. kl. na sek. nagr.: 30p L. kl. na sek. nagr.: 60p
120fps 5 razy wolniej 4 razy wolniej Niedostępna
60fps 2,5 razy wolniej 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
30fps 1,25 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
15fps 1,6 razy szybciej 2 razy szybciej 4 razy szybciej
8fps 3 razy szybciej 3,75 razy szybciej 7,5 razy szybciej
4fps 6 razy szybciej 7,5 razy szybciej 15 razy szybciej
2fps 12 razy szybciej 15 razy szybciej 30 razy szybciej
1fps 24 razy szybciej 30 razy szybciej 60 razy szybciej


Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję PAL

Liczba kl. na sek. L. kl. na sek. nagr.: 25p L. kl. na sek. nagr.: 50p
100fps 4 razy wolniej Niedostępna
50fps 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
25fps Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
12fps 2,08 razy szybciej 4,16 razy szybciej
6fps 4,16 razy szybciej 8,33 razy szybciej
3fps 8,33 razy szybciej 16,66 razy szybciej
2fps 12,5 razy szybciej 25 razy szybciej
1fps 25 razy szybciej 50 razy szybciej
 • Gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono opcję [120fps]/[100fps], w pozycji [L. kl. na sek. nagr.] nie można ustawić opcji [60p]/[50p].

Wskazówka

 • Szacunkowy czas nagrywania można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Dostępne czasy nagrywania filmów”.
 • Przepływność nagrywanego filmu zmienia się w zależności od ustawień w pozycjach [Liczba kl. na sek.] i [L. kl. na sek. nagr.].

Uwaga

 • W przypadku nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie rzeczywisty czas nagrywania różni się od czasu nagranego w filmie. Czas nagrywania wyświetlany w górnej części monitora pokazuje pozostały czas nagrywania filmu, a nie pozostały czas nagrywania na karcie pamięci.
 • Przy nagrywaniu w zwolnionym tempie, czas otwarcia migawki ulega skróceniu i może nie udać się uzyskać odpowiedniej ekspozycji. Jeżeli tak się zdarzy, należy zmniejszyć wartość przysłony lub ustawić wyższą czułość ISO.