Tryb fotograf. (zdjęcie)

zdjęcie

Można ustawić tryb fotografowania zgodnie z rejestrowanym obiektem lub funkcją, którą chcesz zmienić.

  1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb fotografowania.
  2. MENU(Fotografowanie) → [Tryb fotografow.] [Tryb fotograf.] → żądany tryb rejestrowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

(Inteligentna auto) :
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatycznym doborem odpowiednich ustawień w aparacie.
(Program Auto) :
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkości migawki jak i wartości przysłony (liczby F)). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
(Priorytet przysł.) :
Pozwala odpowiednio ustawić przysłonę do wykonywania zdjęć, np. aby uzyskać rozmyte tło, itp.
(Priorytet migaw.) :
Pozwala wykonywać zdjęcia szybko poruszających się obiektów itp. po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
(Ekspoz. ręczna) :
Pozwala wykonywać zdjęcia z odpowiednią ekspozycją przez dostosowanie ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony (liczby F)).