Zdj. ser. pier. cz.

zdjęcie

Wykonywanie zdjęć seryjnych z dużą szybkością dopóki wciśnięty jest przycisk migawki. Ta funkcja pozwala na ciągłe fotografowanie z większą szybkością niż w przypadku funkcji [Zdjęcia seryjne].

  1. Wybierz / (Tryb pracy) na pokrętle sterowania → [Zdj. ser. pier. cz.].
    • Tę funkcję można również ustawić w MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Tryb pracy][Zdj. ser. pier. cz.].

Wskazówka

  • Aby ekspozycja była stale regulowana w trakcie korzystania z funkcji [Zdj. ser. pier. cz.], w pozycji [Tryb ostrości] wybierz ustawienie [Ostrość ręczna].

Uwaga

  • Pomiędzy sesjami zdjęć seryjnych będzie wyświetlany obraz, który właśnie został nagrany.