Tryb fotograf. (film)

film, zwolnione i szybkie tempo

Jako tryb rejestrowania obrazu można ustawić nagrywanie filmów.

  1. Naciśnij przycisk Zdjęcie/Film/S&Q, aby wybrać tryb nagrywania filmu.
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.] [Tryb fotograf.] → żądany tryb rejestrowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

(Inteligentna auto) :
Pozwala nagrywać filmy z automatyczną regulacją ustawień aparatu.
(Program Auto) :
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
(Priorytet przysł.) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.
(Priorytet migaw.) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
(Ekspoz. ręczna) :
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony).